ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ.ΚΑΡ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ

SPEECH GIVEN BY THE CORRESPONDING MEMBER Mr.CHARLES ALEXANDRIDIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλεξανδρίδης Κάρολος
  5. 1963
  6. 242-271
    • The corresponding member of the Academy and Professor emeritus of the Aristotelean University of Salonica, Mr.Charles Alexandridis gave a speech and set out his view as regards the following issue : The progress and developments of medicine in the last years and doctor's position in it. A prediction for the future progress and evolution.
    • Το αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας και ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης κ.Κάρολος Αλεξανδρίδης, με ομιλία του ανέπτυξε το κάτωθι θέμα : Οι πρόοδοι και εξελίξεις της ιατρικής κατά τα τελευταία έτη και η θέση του γιατρού σε αυτή. Πρόβλεψη για την μελλοντική πρόοδο και εξέλιξη.