1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλιβιζάτος Αμίλκας Σ
  5. 1963
  6. 220-224
    • The study examines the issue of the change of name because of the change of sex, after surgical operation. Such a surgical operation obviously causes problems to the Church because giving a name to someone is closely and inseparably connected with the rites of the holy sacrament of baptism.
    • Η μελέτη εξετάζει το ζήτημα της αλλαγής ονόματος εξαιτίας της αλλαγής φύλου, κατόπιν χειρουργικής επεμβάσεως. Μια τέτοια χειρουργική επέμβαση δημιουργεί εμφανώς πρόβλημα για την Εκκλησία αφού η ονοματοθεσία συνδέεται στενά και αναπόσπαστα με την τελετή του ιερού μυστηρίου του βαπτίσματος.