ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATIONS OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χωρέμης, Κωνσταντίνος Β. (1898-1966) | Φωκάς, Δημήτριος (1866-1966)
  5. 1963
  6. 84-91
    • The Academician Mr.Fokas presented 13 volumes, published by the Direction of Army's History whose subject is the Contemporary Military History of the country. Following, the Academician Mr.Choremis presented the work of the Professor MrIliakis with the title "Forensic Medicine" which deals with all these that concern forensic medical reports, medical certificates as well with issues that regard death in general.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Φωκάς παρουσίασε 13 τόμους οι οποίοι εκδόθηκαν από την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, θέμα των οποίων αποτελεί η σύγχρονη στρατιωτική ιστορία της χώρας. Στην συνέχεια, ο Ακαδημαϊκός κ.Κ.Χωρέμης παρουσίασε το έργο του καθηγητή κ.Ηλιάκη με τον τίτλο "Ιατροδικαστική", το οποίο διαπραγματεύεται όλα όσα αφορούν τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, ιατρικά πιστοποιητικά, καθώς και γενικά με όλα περί θανάτου.