ΕΠΙ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΕΩΣ

ON CERTAIN INTEGRALS OCCURING IN DIFFRACTION THEORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Τσάκος Νικόλαος
  5. 1963
  6. 68-74
    • The main object of this paper is to investigate the following integral : Ia,β,γ,λ(p,z,a) = S e-2 e2-1 Ja(pt) J6(at)(t2-1)γ t21 dt, where p,z,a are real and the parameters α,β,etc are real or complex quantities.
    • Το πρόβλημα της περίθλασης από κυκλικό άνοιγμα ή δίσκο δύναται να λυθεί δια γενικού ολοκληρώματος λύσεως της κυματικής εξισώσεως και ικανοποιούντος καταλλήλους συνθήκας. Δίνονται εκπεφρασμένες μορφές και δεικνύεται ότι το ανάπτυγμα του Bawkamp για το πεδίο πέραν του ανοίγματος είναι άμεση συνέπεια της οριακής τιμής, η οποία ικανοποιείται από την ολοκληρωτική παράσταση της λύσης της κυματικής εξίσωσης.