ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1978
  6. 243-247
    • The book of George Tasoudis entitled "Articles and papers of Chrysanthos, Archbishop of Athens, comming from Trapezous 1911-1949".
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του Γεωργίου Τασούδη με τίτλο " Άρθρα και μελέται Χρυσάνθου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών του από Τραπεζούντος, 1911-1949, βιβλίον τρίτον".