ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

THE FUTURE OF OUR CULTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1978
  6. 100-109
    • The present lecture is referred to the future of our culture and took place on the occasion of the problem of the galloping overpopulation of Earth. Moreover, are cited the disadvantages of the modern world in correlation with elements that are quoted in the book written by the corresponding member of Academy Mr.Denis de Rougemont with the title "L'avenir est notre affaire".
    • Ομιλία η οποία αναφέρεται στο μέλλον του πολιτισμού μας. Αφορμή της ομιλίας αποτελεί το πρόβλημα του καλπάζοντος υπερπληθυσμού της γης και των μειονεκτημάτων του σύγχρονου κόσμου, σε συσχέτιση με τα στοιχεία που παρατίθενται στο βιβλίο του αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας κ.Denis de Rougemont με τον τίτλο "L'avenir est notre affaire". Στη συνέχεια ο Ακαδημαϊκός κ.Περ.Θεοχάρης ανεφέρθει με ομιλία του στη ζωή και το έργο του μαθηματικού Φραγκίσκου Μαυρόλυκου, με αφορμή της συμπλήρωσης 400 ετών από τον θάνατό του.