1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5339
  4. GR-AtACAb10069691
  5. Ελληνικά
  6. Σιάτος, Αλέξανδρος Ν.
  7. Εν Αθήναις: Τύποις Π. Α. Πετράκου, 1916
  8. 40