ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1978
  6. 3-4
    • Report on the activities of the past President.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων του απερχόμενου Προέδρου.