ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

THE PROBLEM OF ORDINATION OF WOMEN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1978
  6. 427-448
    • At the present study is reported the issue of the ordination of women to the three grades of occult priesthood which are : episcope's, presbyter's and deacon's. Furthermore, is pointed out the basic equivalence between men and women in the church and then is referred to the exclusion of women from the occult priesthood, on the basis of the doctrine of Holy Scriptures and the statement of Ecoumenical Patriarch Demetrios A'.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών στους τρεις βαθμούς της μυστηριακής ιεροσύνης, δηλ, του επιτρόπου, του πρεσβυτέρου και του διακόνου. Αρχικώς γίνεται αναφορά στην βασική ισοτιμία ανδρών και γυναικών στην εκκλησία και στο β' μέρος στον αποκλεισμό των γυναικών από την μυστηριακή ιεροσύνη, με βάση τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των δηλώσεων του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου του Α'.