ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΕΡΔΙΚΤΥΩΤΩΝ

MODULAR HYPPER-LATTICES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κωνσταντινίδου Σεραφειμίδου Μαρία
  5. 1978
  6. 202-218
    • A special case of tropic hypper-lattices is studied. Some sentences which generalize older sentences of the classic theory are pointed out while new sentences prove the particular character of the hypper-lattices appear.
    • Μελετώνται τα τροπικά υπερδικτυωτά, που είναι μια ειδική κατηγορία υπερδικτυωτών, τα οποία ορίζονται κατά τρόπο ανάλογο με τα τροπικά δικτυωτά. Αποδεικνύονται προτάσεις που είναι η γενίκευση των αντίστοιχων της κλασσικής θεωρίας καθώς επίσης και άλλες καινούργιες που οφείλονται ακριβώς στην ιδιορρυθμία της ένωσης σαν υπερπράξης. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα διακεκριμένα στοιχεία και διακεκριμένα σύνολα δύο ή και περισσότερων στοιχείων του υπερδικτυωτού, τα οποία επαληθεύουν αξιοσημείωτες ιδιότητες.