1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ρασσιάς Γ.Μ
  5. 1978
  6. 197-201
    • This paper is referred to the study of some properties of the characteristic of Morse-Smale as also to the relation with the problem of structure of the differentials multiplicities particularly with the Poincare conjecture.
    • Η εργασία αυτή αναφέρεται στην μελέτη μερικών ιδιοτήτων της χαρακτηριστικής των Morse-Smale, καθώς επίσης και της σχέσης αυτής με το πρόβλημα δομής των διαφορικών πολλαπλοτήτων και ειδικότερα με την εικασία του Poincare.