1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαμιχαήλ, Γρηγόριος (1874-1956)
  5. 1952
  6. 255-257
    • The book of the Archbishop of Athens and Academy's regular member, Chrysostomos Papadopoulos, with the title "The history of the Church of Antiochia" is presented.
    • Παρουσίαση του βιβλίου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών Χρυσόστομου Παπαδόπουλου με τίτλο "Ιστορία της Εκκλησίας της Αντιοχείας".