ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1952
  6. 150-152
    • The book of Mr.Chr.Solomonides with the title "On Meli's banks" is presented. The book deals with the intellectual life of Smyrna as well with the work of poets and men of letters during the period before Asia'a Minor devastation.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Χ.Σολομωνίδη με τίτλο "Στις όχθες του Μέλη", στο οποίο δίδεται μια ολοκληρωμένη εικόνα της πνευματικής ζωής κατά την περίοδο της Σμύρνης και του έργου των ποιητών και λογίων κατά την περίοδο πριν την Μικρασιατική καταστροφή.