ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1952
  6. 49-52
    • The Master dictionary of the Greek language published by the ancient publishing house of Dimitrios Dimitrakos is presented.
    • Παρουσιάζεται το Μέγα λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης που εκδόθηκε από τον Αρχαίο Εκδοτικό οίκο Δημητρίου Δημητράκου.