Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

THE DEMOCRATIC CHARACTER OF THE ORTHODOX CHURCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλιβιζάτος Αμίλκας Σ
  5. 1964
  6. 213-218
    • The work deals with the democratic character of our church. The role that the laity play in the Church-organism is underlined, in particular as regards the worship as well as the administration of the Orthodox Church and safeguarding of the orthodox faith.
    • Το έργο πραγματεύεται τον δημοκρατικό χαρακτήρα της εκκλησίας μας. Τονίζεται ο ρόλος που παίζει το λαϊκό στοιχείο τόσο στην λατρεία όσο και στην διοίκηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας καθώς και στην διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστης.