ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΛΙΚΗΝ

INVESTIGATIONS IN HELIKE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1966
  6. 511-518
    • The results that arose from researches that took place in connection with the history of the Ancient Helike, its location and description. are presented.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών που έγιναν, αναφορικά με την ιστορία της αρχαίας Ελίκης, την τοποθεσία της και την περιγραφή της.