Αγγελία συνδρομής εις το σύγγραμμα "Όλοι και έχουσιν δίκαιον και όλοι έχουσιν άδικον" : ήτοι η Αγγλική κυβέρνησις και ο Ιόνιος λαός : ιστορική έκθεσις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50270
  4. GR-AtACAb10090991
  5. Ελληνικά
  6. Παπαδόπουλος - Βρετός, Ανδρέας, (1800-1876)
  7. [Αθήναις]: [χ.ό.], 1860
  8. 8