ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1966
  6. 252-254
    • The Academician Mr.Pan.Bratsiotis presented the book of Mr.Skouteropoulos with the title "The history and its teaching". The book deals with the history and its fundamental problems, its meaning as well the meaning of the human society, the substance of the history and finally the history of history is examined and in particular the greek history.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Μπρατσιώτης παρουσιάζει το βιβλίο του κ.Σκουτερόπουλου "Η ιστορία και η διδασκαλία αυτής", στο οποίο εξετάζεται η ιστορία και τα θεμελιώδη προβλήματα αυτής, η έννοια της και η έννοια της ανθρώπινης κοινωνίας, η ουσία της ιστορίας και επίσης εξετάζεται η ιστορία της ιστορίας και ειδικότερα η ελληνική ιστορία.