ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΙΑΟΥΡΤΗΝ

METHODS OF FAT DETERMINATION IN YOGHURT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Συνοδινός Ελευθέριος Ε
  5. 1945
  6. 354-360
    • Presentation of a method of fat determination in yoghurt. At the beginning the theoritical part of the method is presented while te experimental part follows. This method can be devided in direct and indirect part. At the end conclusions and examination of many samples of yoghurt, are tabulated.
    • Παρουσιάζεται μέθοδος προσδιορισμού του λίπους της γιαούρτης. Δίδεται το θεωρητικό μέρος της μεθόδου και εν συνεχεία το πειραματικό. Η μέθοδος χωρίζεται σε άμεση και έμμεση ενώ στο τέλος εκτίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εξέταση πολλών δειγμάτων γιαούρτης.