ΤΑ ΕΚ ΧΕΔΡΟΠΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΚΑΘ'ΗΜΑΣ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩ

LEGUMINUS DISHES OF OUR DAILY PORTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλιβιζάτος Γ Π | Ιουστινιανός Α | Ioustinianos Albertos
  5. 1945
  6. 136-152
    • Analysis of leguminus dishes that constitute dishes with high comprehensiveness of nitrogenous substances, however with low biological value and for this reason they have to be specially treated.
    • Γίνεται ανάλυση ετοίμων εδεσμάτων από χεδροπό τα οποία αποτελούν έδεσμα με υψηλή περιεκτικότητα σε αζωτούχες ουσίες, όμως κατώτερης βιολογικής αξίας και γι'αυτό πρέπει να τύχουν ιδαίτερης προσοχής.