ΜΗΤΡΟΔΩΡΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ, ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 75,3 ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

MITRODORAS, A TEXT ABOUT THE FEMININE DISEASES OF THE MOULD AS PER GREEK CODE 75,3 OF LAURENTIAN LIBRARY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Kouzis Aristotles | Κούζης, Αριστοτέλης Π. (1875-1961)
  5. 1945
  6. 46-68
    • The Greek text of "Mitrodoras" is presented, concerning the feminine diseases of the womb, that are concluded in the Greek code 75,3 of the Laurentian Library.
    • Παρουσιάζεται το ελληνικοό κείμενο της Μητροδώρας για τις γυναικείες παθήσεις της μήτρας, που συμπεριλαμβάνονται στον ελληνικό κώδικα 75,3 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης.