ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

A CENTURY FROM GREAT EXCAVATION IN DELPHI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τζαννετάκης, Τζαννής (1927-2010)
  5. 1992
  6. 575-577
    • Celebration on the occasion of the completion of excavations in Delphi by the French Archeological School of Athens.
    • Εορτασμός 100 χρόνων από τις ανασκαφές στους Δελφούς, από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.