ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

GREAT HISTORIC MOMENTS OF THE ANATOMY AND SURGERY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκανδαλάκης Ιωάννης
  5. 1992
  6. 543-554
    • The study deals with the achievements of medicine's great men and especially of the Anatomy and Surgery.
    • Πρόκειται για μελέτη η οποία ασχολείται με τα επιτεύγματα μεγάλων ανδρών στην Ιατρική και ειδικότερα στην Ανατομία και Χειρουργική.