ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

SCIENTIFIC COMMEMORATION OF THE ACADEMICIAN HELIAS MARIOLOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1992
  6. 267-275
    • Curriculum vitae and scientific activities of the Academician Helias Mariolopoulos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του Ακαδημαϊκού Ηλία Μαριολόπουλου.