Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ- ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ

GEORGE TENEKIDIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλτικός, Νικόλαος (1918-2003)
  5. 1992
  6. 120-132
    • The life and work of the notable international law expert George Tenekidis are described as well his contribution to the sector of the International Law and International Affairs.
    • Περιγράφεται η ζωή και το έργο του αξιόλογου διεθνολόγου Γεωργίου Τενεκίδη και η εισφορά του στον τομέα του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων.