ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΑΓΓΕΛΟΥ Θ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

FORMAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN MR.AGGELOS TH.AGGELOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ | Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004)
  5. 1976
  6. 217-220
    • Welcome speech of the new member of Athens Academy Mr.Aggelos Th.Aggelopoulos. In addition, curriculum vitae and scientific activity of the new Academician, is reported.
    • Ομιλία υποδοχής του νέου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ.Άγγελου Θ.Αγγελόπουλου. Επίσης, αναφέρονται βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού.