Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

THE FIFTIETH ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 189-202
    • Celebration of the fiftieth anniversary of Athens Academy foundation, tribute of honour is attributed to its great doner and benefactor Mr.Simon George Sina. There are also some words that present memories from the first years of operation of the Academy.
    • Εορτάζεται η 50η επέτειος της ιδρύσεως της Ακαδημίας Αθηνών, αποτίεται φόρος τιμής στον μεγάλο δωρητή και ευεργέτη της Σίμωνα Γεωργίου Σίνα και λέγονται λίγες λέξεις που παρουσιάζουν τις αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ιδρύματος.