ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

PRAISING SPEECH FOR THE EXODUS FROM MESOLOGI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1976
  6. 104-117
    • Speech which glorifies the heroical moment of the exodos from Mesologi, a moment for which the Greek Nation is proud.
    • Ομιλία η οποία δοξάζει την ηρωϊκή στιγμή της εξόδου του Μεσολογγίου, στιγμή η οποία καθιστά υπερήφανο το Ελληνικό Γένος.