ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1976

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS IN THE CELEBRATING MEETING OF THE 24th MARCH 1976 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1976
  6. 53-62
    • Awarding of prizes in publications and activities relevant to the National fights or celebrations and fiests.
    • Απονομή Αριστείου καθώς και βραβείων ή μεταλλίων σε έργα ή δημοσιεύματα σχετικά με τους Εθνικούς Αγώνες ή επετείους.