1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 43-52
    • It has to do with a speech about the development of the Greek nation in history, about advantages and disadvantages of this nationality, isolation from European culture and Regeneration of Europe during turkish domination in Greece and suggestions and promises for an optimistic Greek future.
    • Πρόκειται για ομιλία για την πορεία του ελληνικού έθνους στην πορεία της ιστορίας, για τα προτερήματα αλλά και τα ελαττώματα της φυλής αυτής, για την απομόνωση από την Ευρωπαϊκή κουλτούρα και την Αναγέννηση της Ευρώπης, κατά την διάρκεια του τουρκικού ζυγού και καταλυτικές προτάσεις και υποσχέσεις για το αισιόδοξο μέλλον του Έθνους.