1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 6-12
    • A policy speech, thoughts and ideas of the newly elected President of the Academy of Athens.
    • Προγραμματικές δηλώσεις, σκέψεις και ιδέες του αναλαμβάνοντος Προέδρου.