ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΑΚΤΥΛΟΕΙΔΗ ΕΚΛΕΙΨΙΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976

OZONE AND TEMPERATURE BALLOON MEASUREMENTS DURING THE ANNUAL SOLAR ECLIPSE OF 29 APRIL 1976 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ρεπαπής Χ | Μπλούτσος Α | Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991) | Ζερεφός, Χρήστος (1943-)
  5. 1976
  6. 636-645
    • The project constitutes balloon measurement of temperature and ozon alterations during and after the solar eclipse. Measuremetns have been made using balloons in which radioscopes and ozonesondes adapted. Extensive conclusions are also presented.
    • Στην εργασία περιλαμβάνονται μετρήσεις καθ'ύψος μεταβολών της θερμοκρασίας του αέρος και της συγκεντρώσεως του όζοντος κατά την διάρκεια όσο και μετά το πέρας της δακτυλοειδούς εκλείψεως. Οι μετρήσεις έγιναν με αερόστατα στα οποία είχαν προσαρμοστεί ραδιοβολίδες και οζοντοβολίδες και στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.