ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι.ΖΕΠΟΥ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN PANAGIOTIS I.ZEPOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1899-1987) | Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980)
  5. 1970
  6. 217-222
    • Curriculum vitae and scientific activity of the new Academician Mr.P.I.Zepos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δράση του νέου Ακαδημαϊκού κ.Π.Ζέπου.