Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ

GREECE AS A UNIVERSAL IDEA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1970
  6. 29-34
    • The great and true idea that Isocrates brought out, is formulated and described too. The aforementioned idea is Hellinism's great idea and forms a debt of honour in order to maintain the ecumenism of the greek spirit and greek culture.
    • Διατυπώνεται και περιγράφεται η μεγάλη και αληθινή ιδέα που προέβαλε ο Ισοκράτης και που είναι η μεγάλη ιδέα του Ελληνισμού, καθώς επίσης και το χρέος που έχουμε ως προς αυτή, προκειμένου να διατηρήσουμε την οικουμενικότητα του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού.