ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΕΛΑ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN SPYROS MELAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954) | Νιρβάνας, Παύλος (1866-1937)
  5. 1936
  6. 59-68
    • Reception of the new Academician Spyridon Melas. Curriculum vitae and writing activities of the new member of the Academy of Athens.
    • Υποδοχή του νέου Ακαδημαϊκού Σπυρίδωνος Μελά. Βιογραφικά στοιχεία και συγγραφικό έργο του νέου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.