Ελληνικά
1936
25-43
  • (eng) Award of prizes in publications and actvities relevant to the National fights or celebrations and fiests.

  • (gre) Απονομή αριστείου καθώς και βραβείων ή μεταλλίων σε έργα ή δημοσιεύματα σχετικά με τους Εθνικούς αγώνες ή επετείους.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Τεκμηρίωση