ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1936
  6. 25-43
    • Award of prizes in publications and actvities relevant to the National fights or celebrations and fiests.
    • Απονομή αριστείου καθώς και βραβείων ή μεταλλίων σε έργα ή δημοσιεύματα σχετικά με τους Εθνικούς αγώνες ή επετείους.