ΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ

THE ACADEMIES AND GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1936
  6. 14-24
    • The in question lecture took place on the occasion of the celebration of the anniversary of 25th March. The issue of the lecture was formed by the Academy of Athens when during the Session was celebrated the tenth anniversary since its re-establishment. The President in his speech made a historic retrospection and referred to the Academies since antiquity. In particular, with his lecture introduced Plato's Academy, Aristotle's Lyceum and the Academy that was founded in Byzantium, in the bosom of the mansions of Magnavra.
    • Η εν λόγω ομιλία έλαβε χώρα με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου. Θέμα της ομιλίας αποτέλεσε η Ακαδημία Αθηνών όπου κατά την Συνεδρία εορτάστηκε και η δέκατη επέτειος από την ανασύστασή της. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος έκανε μια ιστορική αναδρομή και αναφέρθηκε στις Ακαδημίες από την αρχαιότητα. Συγκεκριμένα, με την ομιλία του παρουσίασε την Ακαδημία του Πλάτωνα, το Λύκειο του Αριστοτέλη και την Ακαδημία που ιδρύθηκε στο Βυζάντιο στους κόλπους των ανακτόρων της Μαγναύρας.