1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1936
  6. 490-493
    • Study, which based on Gomin method for the surgical therapy of the detachment of the retina, through the thermo-cauterization of the rift. Specifically, for the requirements of the study the method was applied in the eye-hospital of Athens, through the apparatus "Ophtalmotherm Sanitas" which was supplied with the special thermometer of Meesmann. The temperature that was used was 70oC-80oC and the duration of each cauterization was about a second. The results of the operations through this method on 28 patients were the following : 16 were cured, 6 patients' situation was improved and to the rest 6 the ilness remained stagnant.
    • Μελέτη η οποία βασίζεται στην μέθοδο Gomin για την χειρουργική θεραπεία της αποκόλλησης ου αμφιβληστροειδούς μέσω της θερμοκαυτηριάσεως της σχισμής. Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της μελέτης εφαρμόσθηκε η μέθοδος στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών μέσω της συσκευής "Ophthalmotherm Sanitas" η οποία ήταν εφοδιασμένη με το ειδικό θερμόμετρο του Meesmann. Η θερμοκρασία που χρησιμοποιήθηκε ήταν 70ο-80ο και η διάρκεια της κάθε καυτηρίασης ήταν περίπου ένα δευτερόλεπτο. Τα αποτελέσματα των εγχειρήσεων μέσω αυτής της μεθόδου σε 28 ασθενείς ήταν τα εξής : 16 γιατρεύτηκαν, σε 6 η κατάσταση τους βελτιώθηκε και σε 6 η ασθένεια παρέμεινε στάσιμη.