ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΤΙΩΝ ΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΑΣ. ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΝ Α

VITAMINS CONTENT IN THE GREEK WHEATS. FIRST ANNOUNCEMENT. THE OIL'S AND OLIVE-OIL'S VITAMIN A CONTENT. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Λογαράς Γ.
  5. 1936
  6. 186-196
    • Report regarding the olive's and olive oil's content in vitamins and particularly in vitamin A. Especially, the green olives are rich in vitamin A and olive oil doesn't contain vitamin A in a density that worths to be mentioned.
    • Αναφορά στην περιεκτικότητα της ελιάς και του ελαιολάδου σε βιταμίνες και κυρίως σε βιταμίνη Α. Ειδικότερα οι πράσινες ελιές είναι πλούσιες σε βιταμίνη Α, το δε ελαιόλαδο δεν περιέχει βιταμίνη Α σε πυκνότητα άξια λόγου.