ΨΗΦΙΔΩΤΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

TESSELATED ICONS OF CONSTANTINOPLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1936
  6. 70-81
    • The study describes the tesselated icon of Prodromos, which is kept at the Patriarchatic Church and the icon of Virgin Mary of Mouchlio, which is kept at the homonymous church at Fanari, the only byzantine church of Constantinople. Particularly, the type, technique and style of both icons are explained in detail. On the basis of style was determined the time of their creation, when the one icon of Prodromos is estimated around the end of the 11th century, early 12th. As regards the other icon of Virgin Mary of Mouchlio, its creation is estimated in the end of the 13th century.
    • Περιγράφονται η ψηφιδωτή εικόνα του Προδρόμου η οποία φυλάσσεται στον Πατριαρχικό ναό και η εικόνα της Παναγίας του Μουχλίου, η οποία φυλάσσεται στην ομώνυμη εκκλησία στο Φανάρι, την μόνη βυζαντινή εκκλησία της Κων/πολης. Συγκεκριμένα αναπτύσσεται λεπτομερώς ο τύπος, η τεχνική και η τεχνοτροπία των δύο εικόνων. Βάσει της τεχνοτροπίας προκύπτει και ο χρονικός προσδιορισμός της δημιουργίας αυτών, όπου για την μεν εικόνα του Προδρόμου υπολογίζεται η δημιουργία της γύρω στα τέλη του 11ου αιώνα με αρχές του 12ου. Όσον αφορά την εικόνα της Παναγίας του Μουχλίου χρονολογείται γύρω στα τέλη του 13ου αιώνα.