1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50752
  4. GR-AtACAb10090356
  5. Ελληνικά
  6. Παπαδόπουλος, Κάρπος
  7. [χ.τ.]: [Τυπ. Ελλην. Χρονικών], 1863
  8. 24