Η Παλιγγενεσία της Ελλάδος : λόγος εκφωνηθείς παρά του αντισυνταγματάρχου αριστειούχου και Ιππότου κυρίου κυρίου Κάρπου εν Μεσολογγίω τη 18 Οκτωβρίου του 1863 έτους εν των ναώ του αγίου Παντελεήμονος, καθ'ην ημέραν...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50752
  4. GR-AtACAb10090356
  5. Ελληνικά
  6. Παπαδόπουλος, Κάρπος
  7. [χ.τ.]: [Τυπ. Ελλην. Χρονικών], 1863
  8. 24