ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ - ΠΕΡΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

YEAR BOOKS - ABOUT HIPPOCRATES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kouzis Aristotles | Κούζης, Αριστοτέλης Π. (1875-1961)
  5. 1940
  6. 313-318
    • The speech is referred to Hippocrates on the occasion of the 2400th calendar since his birth.
    • Ομιλία περί του Ιπποκράτους, επί τη 2400ή επετηρίδα της γεννήσεως αυτού.