ΥΜΗΤΤΕΙΑΙ ΠΕΤΡΑΙ ΜΑΛΑΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

HYMETTUS' SOFT STONES ON ACROPOLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σoφιανόπουλος Α Ι | Σοφιανόπουλος Α Ι
  5. 1940
  6. 196-205
    • The study is referred to the soft limestones that are found at Acropole. These limestones originate from the area of Hymettus and have one sub-gray and yellow-gray colour.
    • Γίνεται μελέτη των μαλακών ασβεστολίθων που βρίσκονται στην Ακρόπολη. Προέρχονται από την περιοχή του Υμηττού και έχουν ένα υπότεφρο έως τεφροκίτρινο χρώμα.