ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΗΜΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΕΩΝ, ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ)

ABOUT THE CHEMISM OF LAVAS OF THE VOLCANOES OF LICHADONISA, BROMOLIMNE AND AGIOS IOANNIS (KAMMENA VOURLA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Γεωργαλάς, Γεώργιος
  5. 1940
  6. 116-131
    • An extensive chemical examination of the lavas of the islets Lichades and Agios Ioannis' volcano was made. Their magmatic parameters and their facultative composition according to the system C.I.P.W and Lacroix.
    • Γίνεται λεπτομερέστατη χημική εξέταση των λαβών των νησίδων Λιχάδων και του ηφαιστείου Αγ.Ιωάννου και υπολογίζονται οι μαγματικές παράμετροι αυτών και η δυνητική τους σύσταση κατά το σύστημα C.I.P.W. και Lacroix.