ΕΛΕΝΗ ΟΥΡΑΝΗΣ (ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ)

HELEN OURANI (ALKIS THRYLOS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987) | Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1972
  6. 185-194
    • The subject of the speech is the enormous offering and the serious work on the Letters and the Fine Arts of Helen Ourani.
    • Πρόκειται για ομιλία με θέμα την τεράστια προσφορά και το σημαντικό έργο στα Γράμματα και τις Καλές Τέχνες της Ελένης Ουράνη (Άλκης Θρύλος).