ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1972

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS DURING THE SESSION OF THE 23rd MARCH 1972 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1972
  6. 86-88
    • Awarding of prizes in publications and activities relevant to the National fights or celebrations and fiests.
    • Απονομή αριστείου και βραβείων ή μεταλλίων σε έργα ή δημοσιεύματα σχετικά με τους εθνικούς αγώνες ή επετείους.