Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ

THE MEDICAL PERSONALITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1972
  6. 27-42
    • Speech whose sybject is the personality of the man in the performance of the medical function, which is hit by the contest of the logical machine.
    • Πρόκειται για ομιλία, αντικείμενο της οποίας είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου, στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, το οποίο πλήττεται από την διεκδίκηση της λογικευόμενης μηχανής.