Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

THE NATIONAL MARTYR CHRYSOSTOMOS, METROPOLITE OF SMYRNA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1983
  6. 628-650
    • With the completion of 60 years from the catastrophe in Asia Minor took place a report concerning this tragical incident and in particular the contribution and services towards the Country and Faith of the National Martyr Chrysostomos, Metropolite of Smyrna.
    • Με την συμπλήρωση 60 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή γίνεται αναφορά στο τραγικό αυτό συμβάν, και κυρίως στη συμβολή και τις υπηρεσίες προς την πατρίδα και την πίστη του Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Μητροπολίτη Σμύρνης.