ΜΝΗΜΗ ΤΖΟΡΤΖΕ ΕΝΕΣΚΟΥ

IN MEMORY OF GEORGE ENESKOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1983
  6. 276-284
    • Description of the complex personality and work of the great Romanian artist George Eneskou, who had been composer of orchestra, teacher and excelent violinist. He is considered as the head of the Romanian Music School, which posses an enviable position in the international world of art.
    • Αναφορά στην πολυδιάστατη προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου ρουμάνου καλλιτέχνη Τζόρτζε Ενέσκου, ο οποίος υπήρξε συνθέτης ορχήστρας, δάσκαλος και έξοχος βιολιστής. Θεωρείται η κεφαλή της Ρουμανικής μουσικής σχολής, η οποία κατέχει επίζηλη θέση στο διεθνή καλλιτεχνικό στίβο.